۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

تور بالی | جاذبه‌های گردشگری بالی

دراز کشیدن در زیر درخت، حسِ نسیم تازه، تماشای آب نیلگون، حظ بردن از بی‌انتهاییِ مساحتی که در پیش چشم است و غرق‌شدن در آبی آسمان. […]
ساحل شنی درخشان